Yargıtay’dan ‘ihbar tazminatı’ kararı: Kazanan yok!

Tam dört sene boyunca çalıştığı şirketten kovulan emekçi, İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Davacı emekçi, mağaza müdürü olarak çalıştığını, çalıştığı sürece fazla mesai yapmasına karşın, fazla mesai fiyatı alacaklarının ödenmediğini, haksız olarak iş akdine son verildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai fiyatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı şirket argümanları reddetti. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz etti. 

Yargıtay 9. Hukuk dairesi, emeklilik, askerlik ve evlilik üzere durumlarda patronun personelden tazminat talep edemeyeceğine dikkat çekti.

Kararda şu tabirlere yer verildi: 

İhbar tazminatı, bilinmeyen periyodik iş mukavelesini haklı bir nedeni olmaksızın ve yordamına uygun bildirim müddeti tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna nazaran, öncelikle iş kontratının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. hususlarında yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857 sayılı Kanun’un 17. hususunda belirtilen halde metoduna uygun olarak ihbar müddeti tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.

İhbar tazminatı iş mukavelesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş kontratını fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Tekrar, çalışanın 1475 sayılı Kanun’un 14. unsuru kararları uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik üzere sebeplerle iş kontratını feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde patron de ihbar tazminatı talep edemez. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” 

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.