Konutlarda kira artışına yüzde 25 sınırlaması getiren yasa Resmi Gazete’de

Meclis’ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenleme hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden mukaveleler üzerinde uygulanacak” demişti.

Söz konusu yasa Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kira artışı yüzde 25 ile sınırlandı

Bugünden itibaren 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak olan yasa ile kira bedeline ait muahedeler, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek.

Bir evvelki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara nazaran değişim oranı yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Oranları geçen mukaveleler geçersiz sayılacak

Bu kural, bir yıldan daha uzun periyodik kira mukavelelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek halde yapılan kontratlar, fazla ölçü istikametinden geçersiz olacak.

Kira artışlarına tahlil olması amaçlanıyor

Yüksek enflasyon sayıları nedeniyle kira artışları uzun müddettir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Resmi Gazete’de yer alan karar ise şu biçimde:

“MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

GEÇİCİ UNSUR 1- Konut kiraları bakımından bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri ortasında yenilenen kira devirlerinde uygulanacak kira bedeline ait mutabakatlar, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek şartıyla geçerlidir. Bir evvelki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara nazaran değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun periyodik kira kontratlarında de uygulanır. Bu oranları geçecek halde yapılan mukaveleler, fazla ölçü istikametinden geçersizdir. Bu fıkra kararı, 344 üncü unsurun ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.